Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Model absolwenta szkoły

Absolwenta naszej szkoły cechuje:

 •   Kultura osobista
 •   Życzliwość
 •   Odpowiedzialność
 •   Wrażliwość na krzywdę
 •   Tolerancja i szacunek wobec innych
 •   Umiejętność budowania więzi między pokoleniami
 •   Znajomość historii, kultury i tradycji własnego kraju
 •   Umiejętność obcowania z przyrodą, odkrywanie jej piękna i tajemnic
 •   Umiejętność zdrowego odpoczynku
 •   Umiejętność wyboru własnej drogi życiowej
 •   Umiejętność samodzielnego i racjonalnego myślenia
 •   Postawa asertywna