Anonimowa skrzynka na sygnały

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Harmonogram spotkań z rodzicami
– rok szkolny 2019/2020

 

 

Lp

Data

 

Tematyka

Odpowiedz.

1.

17.09.

(wtorek)

Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły.

Spotkanie w klasach:

- terminy konsultacji z rodzicami w nowym roku szkolnym

- przedstawienie regulaminów i procedur szkolnych,

- zapoznanie z zakresem wymagań stawianych uczniom w nowym roku szkolnym

- oferta ubezpieczeniowa dla uczniów

- wybór przedstawiciela rady oddziału

 

 

Dyrektor

 

 

Wychowawcy klas

2.

29.10.

(wtorek)

- analiza bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów

- sprawy klasowe

 

Wychowawcy klas

 

3.

3.12.

(wtorek)

- analiza bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów

- sprawy klasowe

- przedstawienie wyników próbnego egzaminu

 

 

Konsultacje

z wychowawcami klas

 

4.

9.01.

(czwartek)

- przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej

- podsumowanie pracy za I półrocze

 

 

Wychowawcy klas

5.

3.03.

(wtorek)

- bieżąca analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- informacja na temat organizacji egzaminów

 

 

Wychowawcy klas

 

6.

28.04.

(wtorek)

- bieżąca analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

 

Wychowawcy klas

7.

19.05.

(wtorek)

 - bieżąca analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

 

 

 

 

Konsultacje

z wychowawcami klas

8.

8.06.

(poniedziałek)

- poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

Wychowawcy klas