Anonimowa skrzynka na sygnały

Grono pedagogiczne

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich

 

 
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
1. mgr Monika Bajak pedagog szkolny
2. mgr Natalia Bernaciak-Sokołowska  logopeda
3. mgr Sylwester Bobrzik wf, edukacja dla bezpieczeństwa
4.  mgr Adrian Cichecki wf, historia, przyroda
5. dr Kornelia Czogalik język polski
6. mgr Ireneusz Fiet dyrektor szkoły, logopeda
7.  mgr Joanna Galas matematyka, muzyka
8. mgr Anita Grycman język niemiecki
9,  mgr Agnieszka Grzybowska edukacja wczesnoszkolna
10. mgr Krzysztof Janiszewski informatyka, plastyka, technika
11.  mgr Maria Jankowska edukacja wczesnoszkolna
12. mgr Maria Kobryń bibliotekarz
13.  mgr Małgorzata Kozielska religia
14. mgr Mirosława Kuśka matematyka
15. mgr Martyna Lampka wychowawca świetlicy
16. mgr Sylwia Linek edukacja wczesnoszkolna, muzyka
17. mgr Małgorzata Mielnik matematyka, fizyka
18. ks. Krzysztof Misiuda religia
19.  mgr Anna Neuhof edukacja wczesnoszkolna
20.  mgr Aleksandra Nieć język niemiecki
21. mgr Bernadeta Oleszowska geografia
22. mgr Edyta Pala edukacja wczesnoszkolna, technika
23.  mgr Izabela Pielczyk język angielski
24. mgr Wanda Rutko język polski, wychowanie do życia w rodzinie
25. mgr Grzegorz Ryczkowski wicedyrektor szkoły, wychowawca świetlicy
26. mgr Ilona Sadowska wf, biologia
27. mgr Katarzyna Siedlaczek logopeda
28. mgr Ewa Skatuła edukacja wczesnoszkolna
29. mgr Monika Sosna język niemiecki
30.  mgr Agnieszka Stępkowska wf
31. mgr Brygida Szczepanik historia, wos
32. mgr Iwona Tomiczek język polski 
33.  mgr Joanna Trybańska zajęcia rewalidacyjne
34. mgr Anna Wojtek język angielski
35. mgr Barbara Zapłata chemia, matematyka
36. mgr Aleksandra Zimny język angielski
37. mgr Ewelina Dudło nauczyciel wspomagający
38. mgr Ilona Ptok-Ostromęcka nauczyciel wspomagający