Grono pedagogiczne

Nauczyciele ZSG
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
1. mgr Monika Bajak pedagog szkolny
2. mgr Elżbieta Berkowicz fizyka
3. mgr Sylwester Bobrzik wf, edukacja dla bezpieczeństwa
4. mgr Danuta Cembrzyńska matematyka
5. mgr Adrian Cichecki wf, historia
6. dr Kornelia Czogalik język polski
7. mgr Mieczysław Drożdż informatyka, muzyka
8. mgr Ireneusz Fiet logopeda
9,  mgr Anita Grycman język niemiecki
10. mgr Agnieszka Grzybowska edukacja wczesnoszkolna
11. mgr Stanisława Gryt geografia
12. mgr Krzysztof Janiszewski plastyka, zajęcia techniczne
13. mgr Maria Jankowska wychowawca świetlicy
14. mgr Maria Kobryń bibliotekarz, geografia
15. mgr Aneta Kucyniak język angielski
16. mgr Małgorzata Kozielska religia
17. mgr Mirosława Kuśka matematyka
18. mgr Rafał Lincner religia
19. mgr Sylwia Linek edukacja wczesnoszkolna, muzyka
20. mgr Małgorzata Mielnik matematyka
21. mgr Anna Neuhof edukacja wczesnoszkolna
22. mgr Aleksandra Nieć język niemiecki
23. mgr Krystian Okręt język polski
24. mgr Bernadeta Oleszowska geografia
25. mgr Edyta Pala kierownik świetlicy, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
26. mgr Izabela Pielczyk język angielski
27. mgr Wanda Rutko język polski, wychowanie do życia w rodzinie
28. mgr Ilona Sadowska biologia, wf
29. mgr Ewa Skatuła edukacja wczesnoszkolna
30. mgr Monika Sosna język niemiecki
31.  mgr Agnieszka Stępkowska język niemiecki
32. mgr Brygida Szczepanik historia, wos
33. mgr Mirosława Teresiak przyroda
34. mgr Iwona Tomiczek język polski
35. mgr Joanna Trybańska zajęcia rewalidacyjne
36. mgr Anna Wojtek język angielski
37. mgr Barbara Zapłata chemia, matematyka