Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Grono pedagogiczne

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich

 

 
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
1. mgr Monika Bajak pedagog szkolny
2. mgr Natalia Bernaciak-Sokołowska  logopeda
3. mgr Sylwester Bobrzik wf, edukacja dla bezpieczeństwa
4.  mgr Adrian Cichecki wf, historia, przyroda
5. dr Kornelia Czogalik język polski
6. mgr Ireneusz Fiet dyrektor szkoły, logopeda
7.  mgr Joanna Galas matematyka, muzyka
8. mgr Anita Grycman język niemiecki
9,  mgr Agnieszka Grzybowska edukacja wczesnoszkolna
10. mgr Krzysztof Janiszewski informatyka, plastyka, technika
11.  mgr Maria Jankowska edukacja wczesnoszkolna
12. mgr Maria Kobryń bibliotekarz
13.  mgr Małgorzata Kozielska religia
14. mgr Mirosława Kuśka matematyka
15. mgr Sylwia Linek edukacja wczesnoszkolna, muzyka
16. mgr Małgorzata Mielnik matematyka, fizyka
17. mgr Rafał Lincner religia
18.  mgr Anna Neuhof edukacja wczesnoszkolna
19.  mgr Aleksandra Nieć język niemiecki
20. mgr Bernadeta Oleszowska geografia
21. mgr Edyta Pala edukacja wczesnoszkolna, technika
22.  mgr Izabela Pielczyk język angielski
23. mgr Wanda Rutko język polski, wychowanie do życia w rodzinie
24. mgr Grzegorz Ryczkowski wicedyrektor szkoły, wychowawca świetlicy
25. mgr Ilona Sadowska wf, biologia, wychowawca  świetlicy
26. mgr Katarzyna Siedlaczek logopeda
27. mgr Ewa Skatuła edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
28. mgr Monika Sosna język niemiecki
29.  mgr Agnieszka Stępkowska wf
30. mgr Brygida Szczepanik historia, wos
31. mgr Iwona Tomiczek język polski 
32.  mgr Joanna Trybańska zajęcia rewalidacyjne
33. mgr Anna Wojtek język angielski
34. mgr Barbara Zapłata chemia, matematyka
35. mgr Aleksandra Zimny język angielski
36. mgr Ilona Ptok-Ostromęcka nauczyciel wspomagający