Anonimowa skrzynka na sygnały

Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 


Rozpoczęcie roku szkolnego

 

2 września 


Zimowa przerwa
świateczna

 

 

23 grudnia - 31 grudnia

 

Termin klasyfikacji śródrocznej

 


8 stycznia

 

Ferie zimowe

 

13 stycznia – 26 stycznia

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia – 14 kwietnia

 

Egzamin ósmoklasisty

 

21 kwietnia – język polski

22 kwietnia - matematyka

23 kwietnia - język obcy nowożytny

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca

 

Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne:

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

1 styczna - Nowy Rok

6 stycznia - Trzech Króli

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Trzeciego Maja

11 czerwca - Boże Ciało