Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 


Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 września 


Zimowa przerwa
świateczna

 

 

23 grudnia - 31 grudnia

 

Termin klasyfikacji śródrocznej

 

27 stycznia

 

Ferie zimowe

 

4 – 17 stycznia

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 – 6 kwietnia

 

Egzamin ósmoklasisty

 

25 maja – język polski

 26 maja - matematyka

27 maja - język obcy nowożytny

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

25 czerwca

 

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne:

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

1 styczna - Nowy Rok

6 stycznia - Trzech Króli

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Trzeciego Maja

3 czerwca - Boże Ciało

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

21, 22 grudnia

25, 26, 27 maja - dla uczniów klas I - VII

4 czerwca

23, 24 czerwca