Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Informacje na temat opłat za obiady

Informacje na temat opłat za obiady w stołówce szkolnej 

w roku szkolnym 2020/2021Cena obiadu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 3,90

Opłaty są dokonywane za dany miesiąc z góry do 15-go danego miesiąca. Nieterrminowe uiszczenie opłaty skutkuje naliczeniem ustawowych odsetek.

Wpłat należy dokonać na konto szkoły nr: 90 1050 1344 1000 0090 3132 7621

W tytule przelewu proszę wpisać

nazwisko i imię dziecka lub dzieci

- opłata za obiady

- oraz za jaki miesiąc i rok, 

np.: Nowak Jan, opłata za obiady, wrzesień 2020  

Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły telefon kontaktowy: 32/410 24 35 lub u intendentki (e-mail: intendentka@nedza.pl) w danym dniu do godz. 8.00, niezgłoszenie nieobecności na obiedzie nie podlega odliczeniu.

W przypadku zorganizowanych wycieczek klasowych nieobecność dziecka na obiedzie również zgłaszają rodzice.


Obiady wydawanane są codziennie w godzinach od 11.30 do 14.00

- od 11.30 (po 4 lekcji) wydawane są obiady dla klas 1-3,
- od 12.30 (po 5 lekcji) - dla klas 4-6,
- od 13.30 (po 6 lekcji) - dla klas 7-8.