Godziny pracy świetlicy szkolnej

Godziny pracy świetlicy

7.00 – 15.30

 

                                                              Edyta Pala        Maria Jankowska

Poniedziałek     7.00 – 12.40             8.00  –  15.30

Wtorek                  7.00 – 15.30             8.00  –  13.40

Środa                     7.00 –  9.35              8.50  –  15.30

Czwartek               7.00 – 11.40            12.40 – 15.30

Piątek                    7.00 – 11.35              11.25 – 15.30