Bezpieczna droga do szkoły

W trosce o bezpieczeństwo uczniów 7 września odbyło się spotkanie z udziałem funkcjonariusza Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej aspiranta Rafała Budnika. W pogadance, której celem było przybliżenie uczniom zasad ruchu drogowego, prawidłowego uczestnictwa w ruchu pieszych a także bezpiecznych zachowań w szkole i w domu rodzinnym, wzięli udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły- klasy I-III.

 

Dzielnicowy uświadomił uczniom jak ważna jest prawidłowa i odpowiedzialna postawa ich samych w trosce o bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania, dlapodniesienia poziomu bezpieczeństwa, pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe.

Dziękujemy za pouczające spotkanie!

 

Sylwia Linek